مدیر گروه کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

دکتر رضا مقدسعلی

  • استادیار
  • گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
  • تلفن: 22306485
  • ایمیل: rezamoghadasali@royaninstitute.org
  • رزومه